پایان نامه ها

منبع مقاله b (4204)

امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه های زندگی انسان حضوری موثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده تر و پیشرونده تر است. تلفن همراه و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (4206)

دیدگاه اسلام در قبال زن و پاسخ به اشکالات25الف- کار زن سخیف یا مستحسن27ب- نقصان خلقت زن28پ- آفرینش زن و زایش گناه29ث- زن عامل فریب30ج- زن مظهر شهوت یا نماد محبت30چ- برآیند اندیشه های پیشین Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (4197)

سایت منبع 2-2-2 نفس سومین اقنوم و دومین اصل در هستیشناسی فلوطین که در عالم معقولات قرار میگیرد، نفس است. نفس در عین تجرد و وحدت، به سبب وجود ترکیب در فعلش در بین مبادی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (4198)

1-1-1)رویکرد کتاب مقدس به اقتصاد ……………………………………………………………………752-1-1) اندیشه اقتصادی قدّیسان و دانشمندان اولیه مسیحی……………………………………………..773-1-1) فئودالیسم و اندیشه‌ی مدرسیها در قرون وسطا ……………………………………………….812-1)قرون 16 و 17 و 18……………………………………………………………………………….931-2-1) اندیشه اجتماعی قرون وسطایی (علل ظهور پروتستانتیزم) ……………………………………932-2-1)پروتستاتیزم و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (4199)

1-1-1)رویکرد کتاب مقدس به اقتصاد ……………………………………………………………………752-1-1) اندیشه اقتصادی قدّیسان و دانشمندان اولیه مسیحی……………………………………………..773-1-1) فئودالیسم و اندیشه‌ی مدرسیها در قرون وسطا ……………………………………………….812-1)قرون 16 و 17 و 18……………………………………………………………………………….931-2-1) اندیشه اجتماعی قرون وسطایی (علل ظهور پروتستانتیزم) ……………………………………932-2-1)پروتستاتیزم و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (4200)

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………50مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….54فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت……………………………………………………………….59مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….59مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………59مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60فصل سوم : حقوق Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (4201)

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………50مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….54فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت……………………………………………………………….59مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….59مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………59مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60فصل سوم : حقوق Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (4202)

2-2-2- علت استفاده از آنزیم‌ها در خوراک دام و طیور202-2-3- انواع آنزیم‌های تجاری و علت استفاده آنها212-2-3-1- آنزیم‌های تجزیه‌کننده الیاف212-2-3-2- آنزیم‌های تجزیه‌کننده پروتئین222-2-3-3- آنزیم‌های تجزیه‌کننده نشاسته222-2-3-4- آنزیم‌های تجزیه‌کننده اسید فایتیک222-2-4- طبقه‌بندی آنزیم‌ها و منابع آنها232-2-5- Read more…

By 92, ago